Pul luboy joyda turib beradigan siryozniy bratan bub qoldi★ shu asrda✓
Кимлардир бойсан мен эса гадоман дейди буни у эмас худо хохлаган уни синаш учун

Seniki sendan ketmaydi!

Yo‘qotmaslik uchun uni qadrini bilish kerak

Qiymat boshqa, Qadr-qimmat boshqa.

Shunday kambag‘allar borki, ularning pulidan boshqa hech vaqosi yo‘q.

Odamlar kambag'al yashashdan qiynalishmaydi, odamlar atrofidagilar boy yashaganidan qiynalishadi.

Kambag'allik kuchli shaxslarni xo'rlay olmaydi, Boylik pastkash shaxslarni yuksaltira olmaydi!!!
Mol dunyo talabgori dengiz suvini ichayotganga o'xshaydi, ichgan sari chanqog'i ortib boraveradi
Бойлик нима? Биласизми? Бойлик бу...Онамизнинг соғлиги, Отамизнинг хурмати, Дўстларимизнинг ишончи ва умр йўлдошимизнинг севгисидир..
Пулдорлик - барча балою-офатлар, муаммолар ва оч-кўзликка олиб келади. Пулсизлик ҳам худди шунга сабаб бўлади.